Strona główna
  Zasady Wyceny Prac Projektowych

oOoOoOoOoOoOoOoOoOo |Crazy Globule| oOoOoOoOoOoOoOoOoOo

Temat: szacowanie wartości zamówienia
...cen rynkowych - KNR, KNNR (w dużym uogólnieniu). Jest to uśrednienie cen panujących zarówno na prywatnym jak i publicznym rynku (czasem ekstremalnie różne!). Sam ten fakt powoduje, że wartość nie będzie adekwatna w stosunku do cen ofert. I co wtedy? Korygujesz kosztorys inwestorski? Przykład 2: zamówienie na usługi projektowe. Szacunkową wartość usług projektowych określa się najczęściej 3 metodami przy pomocy Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych: metodą podstawową - najdokładniejsza, wskaźnikową lub ilościową. Samo założenie jnp=17,20 zł jest nieporozumieniem. Większość Oddziałów GDDKiA wycenia prace projektowe metodą podstawową. Jest to prawidłowe (wskazywane przez MI, MRR do szacowania projektów np. współfinansowanych z UE). Jak dotąd wszystko OK? A teraz spórzmy na przykładowe wyniki: 16 ofert, wygrana oferta stanowi 21% SWZ+VAT...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2918Temat: kosztorys szczegółowy vs. kosztorys uproszczony
...wyceny i jak to ewentualnie umotywować? A oto zapis SIWZ: "CZESC V - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ 1. Cena ofertowa brutto podana w załaczniku nr I ‟Formularz oferty” obejmuje: wartosc prac projektowych okreslona w oparciu o wycene szczegółowa, koszty ryczałtowe, nadzór autorski oraz wyliczony nale ny podatek VAT. 2. Wykonawca okresli wartosc prac projektowych na podstawie wyceny szczegółowej opracowanej w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych z 2009 r., wg wzoru wyceny szczegółowej (wielkosci podane w załaczniku nr A sa wielkosciami przykładowymi). Forma wyceny szczegółowej załaczonej do oferty nie musi byc identyczna jak ta zaproponowana we wzorze wyceny szczegółowej, jednak e zło one przez wykonawce wyceny szczegółowe musza zawierac wszystkie dane i sposób obliczenia okreslony w załaczniku wzór wyceny szczegółowej." Może jakieś...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2281 Odnośniki
 : oOoOoOoOoOoOoOoOoOo |Crazy Globule| oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
 : polski program do projektowania kuchni
 : Biuro Studiów i Projektów Budownictwa
 : Program do projektowania mieszkania
 : Zarobki projektanta elektryka
 • czarne obrazki kontury
 • bastia umbra
 • kazimierz orlik lukoski
 • do podstrony 9120
 • przez glupote rodziny moga mnie odrzucic
 • eppe Zabawki
 • Liroy Merlin art plastyczne
 • urzd w poznaniu
 • pkd 7410z
 •  . : : .
  Copyright (c) 2008 oOoOoOoOoOoOoOoOoOo |Crazy Globule| oOoOoOoOoOoOoOoOoOo | Designed by Elegant WPT